در آن زمان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، کشورجاپان، سریلانکا، قطر و سایر کشورها تلاش‌های زیادی کردند تا تندیس‌های بوداهای بامیان تخریب نشود؛ ولی طالبان کوتاه نیامدند و سر انجام صلصال با ارتفاع ۵۳ متر و شهمامه با ارتفاع ۳۵ متر که در میان سال‌های ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلادی با سبک ویژه و با تراشیدن کوه ساخته شده بودند، به فتوای ملا محمد عمر با جاسازی بمب فروریخت.

لطفا مارا در شبکه های اجتماعی یاری کنید:

اینستاگرام تابناک سمنان
Email: semnantabnak@gmail.com
منبع: عصر 1400