کد خبر: ۴۵۸۹۶۰
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۹ 13 July 2017

سمنان خبرنگار تابناک :وقتی که از جلوی نانوایی ها عبورمی کنیم افراد زیادی رامی بینیم که در حال خرید نان هستندودر عین حال ازخمیر شدن وکیفیت پایین آن شکایت می کنندووقتی از آنها سوال می شود می گویند علی رغم اینکه نان ها روز به روز کوچک تر می شود،قیمتشان افزایش می یابدوبلافاصله پس از پخت خمیر می شود،ازطرفی هم سوختگی ودور ریززیادی دارد....

وعده های پوچ ...

با توجه به ارزش بالای نان ومصرف چشم گیر آن در جامعه عدم کیفیت آن نارضایتی های زیادی را از سوی مردم به بار اورده است چراکه یکی از اهداف آزادسازی قیمت نان،بهبود و ارتقا کیفیت آن و کاستن از ایجاد ضایعات بود،به همین خاطر مردم انتظار داشتند وقتی قیمت تمام شده ی نان را پرداخت می کنندآن را با کیفیت بالا دریافت کنندبه همین علت، یکی از مهمترین عوامل در پایین بودن کیفیت نان را بی کیفیتی آرد آن و رعایت نکردن استاندارد های تولیددر کارخانه های آرد سازی و هم چنین رعایت نکردن مراحل تخمییر و تداوم و استفاده از جوش شیرین می شود دانست.

قرار بود با آزاد سازی قیمت نان،کیفیت رقابتی شود

زمانی که برای تخمیر و پخت رعایت نمی کنند

سمیعی یکی از کارکنان استانداری در مصاحبه ی خودبیان کرد:همان گونه که می دانیم زمان استراحت لازم برای آرد در آرد سازی ها باید فراهم شود،به عنوان نمونه مدت زمان لازم برای پخت نان بربری بایدپانزده دقیقه باشداما در نانوایی ها در مدت پنج دقیقه پخت می شود.همه چیز نان به خمیر آن بستگی دارد، اگر خمیر نان به درستی به عمل نیاید در پخت نان مشکلاتی ایجاد می کند که یا نان قطیرمی شودیا خمیر و خشک می گردد،اما اگر به خوبی به عمل ایداین مشکلات به وجود نخواهد امد.

وی همچنین افزود:باتوجه به این که اوضاع پخت این روزها خراب است اکثر نانوایی ها سعی می کنند سریعا خمیر خود را آماده کرده و پخت نمایند و صبری که برای خوب به عمل امدن خمیر باید رعایت شودصورت نمی گیرد.

کیفیت پایین آرد های خریداری شده

خسرو صالحی یکی از نانوایان جوان و تحصیل کرده استان گفت: کیفیت آردی که به آنها می رسد پایین است و رضایت کامل را نداردو با افزایش قیمت نان باطبع باید کیفیت آن نیز افزایش یابدو به این مساله که هرسوپر مارکت نان محلی و بسته بندی داردو این برای نانوایی ها زیان اور است اشاره کرده است .

وی هم چنین افزود:در خصوص کیفیت نان این مساله بستگی به کیفیت آردی دارد که به آنها داده می شود. بهترین آرد آرد آسیا است.اگر در پایان روز نان اضافه بیایدنانوایان مجبور می شوندآنها را با نان های جدید روز بعد بفروشند.

وی به این مساله که از طرف دیگر مدت هاست که گندم تازه در کارخانه های آرد سازی مصرف نمیشودوحداقل ده الی پانزده روز فاصله ی زمانی برداشت تا آسیاب وجود دارد از آن پس نیز حدودچهار پنج روز زمان می بردکه آرد تولیدی بسته بندی شودوبه فروش برسداشاره کرد.

آرد یارانه ای از کیفیت پایین تری نسبت به آرد آزاد برخوردار نیست

حسین کاشی یکی ازمعلمان مقطع دبیرستان به خبرنگارتابناک گفت:باتوجه به اطلاعاتی که دارم کارخانه ها آرد را با دو کیفیت تولید نمی کنند وتمام کارخانه های آرد سازی ملزم به رعایت استاندارد هستند حتی گاهی دیده می شود آرد پزها از سایرنانوایی ها نان می خرند.در سال گذشته از گندم ایران با گلوتن کمتر استفاده میشد، لذا مسئله ی استراحت آردبرای مطلوب تر شدن مطرح بود،تااصطلاحا آرد جا بیفتد.

وی ادامه داد:در حال حاضر نانواها دهه به دهه خرید می کنندو سفارش آنها به روز نیست، لذابایدازآردقدیمی زودترو آرد جدید دیرتراستفاده شود وبه نظر من همین مساله باعث می شودکه خیلی از افراد تصور کنند که آرد یارانه ای از کیفیت پایین تری نسبت به آرد آزاد برخوردار است و به نظر من این تصور اشتباهی است که در ذهن اکثر افراد نقش بسته است.

ضرورت تغییر در مکانیزم نظارت برنانوایی ها

هادی افضلی یکی از بازاریان شهر به بیان این مسئله که نظارت بر نانوایی ها از امور مهم است واتحادیه نانوایان باید نظارتی برکمیت و کیفیت نان داشته باشد تا تخلفاتی درکیفیت و وزن نان ها صورت نگیردواین کار از طریق اتحادیه و هم از طریق اصناف و اداره بهداشت و تعزیرات هفته ای 2باربه صورت گشت مشترک صورت می گیردبه این صورت که چانه وزن می شود ودر آخر قیمت نان هم باید نصب شوداشاره کرد.

قرار بود با آزاد سازی قیمت نان،کیفیت رقابتی شود

وی در ادامه تصریح کرد:در نانوایی های سنتی نباید از جوش شیرین استفاده شودوآردی که مخصوص نانوایی های سنگک است باید درصد سبوس آن بیشتر باشدو نانوایی های لواش درصد سبوس کمتری دارندو توصیه می شود مردم از نان هایی استفاده کنندکه سبوس بیشتری داردچرا که نان هرچه حجیم تر باشد و مستقیما حرارت به آن نرسدارزش غذایی بیشتری دارد.

اضافه کردرمصاحبه ای که با آقای مرتضی اسماعیلی یکی از کارمندان باز نشسته ی استانداری صورت گرفت بیان کرد:اکثر نانوایی ها ماشینی شده اند و هنگامی که می خواهیم نان ها را جمع کنیم سریعا جمع و خمیر می شوند.

وی در ادامه مطرح کرد: و این نان ها اصلا قوت ومزه ی نان قدیم را ندارنددستگاه های قدیمی را جمع کرده اند و به جای آنها دستگا ه های جدید آورده اند ، نان های امروزی نه تنها خمیر میشود بلکه سبوس هم ندارد و دور ریز زیادی هم دارد.

پیشگیری قبل از درمان شعاری است که اجراء نمی شود

در مصاحبه ای دیگر سینا علیخانی یکی از کارمندان اداره کشاورزی بیان کرده است :نان هایی که می خریم خمیر است و سبوس آرد آنرا می گیرند و به آن جوش شیرین می زنند که این مساله بعدها مشکلات گوارشی را در پی خواهد داشت.از طرفی نان سنگک سوختگی زیادی هم داردو کوچک ترهم شده است ودر مجموع باید برای بهبود کیفیت نان ها چاره ای اندیشید.

وی هم چنین افزود:در نانوایی های سنتی نباید از جوش شیرین استفاده شودچرا که می تواند منجر به بیماری های گوارشی،کم خونی و..شودودر صورت استفاده در سایر موارد جوش شیرین مصرفی را با مقیاس خاصی اندازه گیری می کنند. بنایر این ظاهرا مسئولین مربوطه به شعار پیشگیری قبل از درمان اعتقادی ندارند.

سخن پایانی

در پایان سخن نیزمی توانیم بگوییم درآمد ها و هزینه ها با هم همخوانی ندارد وبه زور مزد کارگر و شاگرد تامین می شود و علت را این مساله که نانوایی ها در سطح شهر زیاد شده است ومردم هم به اندازه ی نیاز روزا نه شان خرید می کنندمی شوددانست؛از طرفی کیفیت آرد آنان در افزایش کیفیت نان اهمیت به سزایی دارد وحالت خمیری و سوختگی نان از مسائل مهمی است که شهروندان به آن اشاره نمودند به همین دلیل به منظور کاستن ازین مشکلات باید نظارت دستگاه های نظارتی بیشتر شود تا افراد با مشکل مواجه نشوند.دن جوش شیرین به نان ها،مشکلات گوارشی را به همراه خواهد آورد.

نعیمه نبوی:خبرنگار تابناک سمنان

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار