کد خبر: ۷۲۸۹۹۲
تاریخ انتشار: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۲ 27 March 2019

این روزها که به یُمن شبکه هاى اجتماعى، پرسشگرى و توجه به برخى سؤالات، به یکباره شدت مى گیرد، یک سوال به دفعات در شبکه هاى اجتماعى پرسیده مى شود و آن اینکه:

استاندار گلستان کجاست؟

چند کلامى درباره این سوال:

این سوال در دل خود یک پیش فرض را داراست و آن اینکه "استاندار" در هنگام سوانح طبیعی "باید" در محل سانحه حاضر باشد.

یک نکته هم برای اذهان عمومی (ظاهرا) پذیرفته نیست و آن اینکه استاندار، قاعدتا یک معاون عمرانی (مسئول ستاد حوادث غیرمترقبه) دارد و علاوه بر این، معاون سیاسی (معمولا) جانشین استاندار است. یعنی اگر شخص استاندار نباشد، دو نفر جایگزین در این بحث در استان هستند. اما اذهان عمومى این را پذیرا نیست. (و البته ایرادى هم ندارد)

حالا که بحث به اینجا رسیده خوب است یادى کنیم از مسعود امامی، استاندار قزوین که در جریان زلزله قزوین، همان ساعات اولیه سانحه به بازدید منطقه (الموت) رفت و هلى کوپتر (بالگرد) سقوط کرد و خودش و معاون عمرانی و همه همراهانش کشته شدند.

چند روز قبل ازاین ماجرا، زمانى که چاپ اول کتاب "زلزله در آلبوم تجربه " انجام شده بود به دفتر کارش رفتم و نسخه ای از کتاب را (که به کشته شدگان زلزله #آوَج قزوین تقدیم شده بود) به وى اهدا کردم. غرق در انبوه نامه ها و کارتابل ها نشسته بود و چهره اش به کم خوابی و خستگى شدید گواهى می داد.

کتاب را با بى حوصلگى و عجله تورقی کرد و پاراف کرد برای معاون عمرانى.

نسخه کتاب را بردم دفتر معاون عمرانی که بدهم و بگویم این کتاب کار مشترکی با #دانشگاه_توکیو و با هدایت دکتر نعمت حسنى به یادبود زلزله قزوین منتشر شده.

به گزارش جماران، محمدرضا اسلامی در یادداشتی نوشت:

این روزها که به یُمن شبکه هاى اجتماعى، پرسشگرى و توجه به برخى سؤالات، به یکباره شدت مى گیرد، یک سوال به دفعات در شبکه هاى اجتماعى پرسیده مى شود و آن اینکه:

استاندار گلستان کجاست؟

چند کلامى درباره این سوال:

این سوال در دل خود یک پیش فرض را داراست و آن اینکه "استاندار" در هنگام سوانح طبیعی "باید" در محل سانحه حاضر باشد.

یک نکته هم برای اذهان عمومی (ظاهرا) پذیرفته نیست و آن اینکه استاندار، قاعدتا یک معاون عمرانی (مسئول ستاد حوادث غیرمترقبه) دارد و علاوه بر این، معاون سیاسی (معمولا) جانشین استاندار است. یعنی اگر شخص استاندار نباشد، دو نفر جایگزین در این بحث در استان هستند. اما اذهان عمومى این را پذیرا نیست. (و البته ایرادى هم ندارد)

حالا که بحث به اینجا رسیده خوب است یادى کنیم از مسعود امامی، استاندار قزوین که در جریان زلزله قزوین، همان ساعات اولیه سانحه به بازدید منطقه (الموت) رفت و هلى کوپتر (بالگرد) سقوط کرد و خودش و معاون عمرانی و همه همراهانش کشته شدند.

چند روز قبل ازاین ماجرا، زمانى که چاپ اول کتاب "زلزله در آلبوم تجربه " انجام شده بود به دفتر کارش رفتم و نسخه ای از کتاب را (که به کشته شدگان زلزله #آوَج قزوین تقدیم شده بود) به وى اهدا کردم. غرق در انبوه نامه ها و کارتابل ها نشسته بود و چهره اش به کم خوابی و خستگى شدید گواهى می داد.

کتاب را با بى حوصلگى و عجله تورقی کرد و پاراف کرد برای معاون عمرانى.

نسخه کتاب را بردم دفتر معاون عمرانی که بدهم و بگویم این کتاب کار مشترکی با #دانشگاه_توکیو و با هدایت دکتر نعمت حسنى به یادبود زلزله قزوین منتشر شده.

دیدم جماعت پشت در اتاق معاون عمرانی نشسته اند و اگر قرار به دیدار باشد، احتمالا دو سه ساعتی باید نشست. بى خیال شدم. نسخه کتاب و پاراف را نزد مسئول دفتر گذاشتم و برگشتم تهران.

تلفن زدن به کارگاه ما، همیشه دردسر داشت. چهار خط تلفن بود و پیمانکاران متعدد. یک روز تلفن زنگ خورد. برداشتم با این ذهنیت که پیمانکار از شرکت سدید زنگ زده.

پشت خط صدایی با احترام و آهستگى گفت: سلام، من معاون عمرانی استاندارى قزوین هستم. #کتاب_زلزله را به دقت خوانده ام و از اینهمه اطلاعاتی که استاد #ژاپنى به زبان ساده در یک کتاب آورده، شگفت زده شده ام. پیشنهادی به ذهنم رسیده. اگر ما، گزیده ای ازین کتاب و عکسهایش را در قالب یک جزوه چندبرگى ساده تهیه و به هر شهروندى که پروانه ساختِ ساختمان می گیرد بدهیم، متوجه می شوند "کیفیت اجرا" چقدر کم هزینه ، ولی در زمان زلزله چقدر موثر است.

گفت: این جزوه را برایمان تهیه کنید تا من با شهرداری قزوین، ضمیمه کردنش به پروانه ساختمان را پیگیری کنم.

...

چند روز بعدش زلزله الموت آمد و صاحب آن صدا (که هرگز ندیدمش) به همراه #مسعود_امامى (استاندار) کشته شد.

بهاىِ استاندار بودن، یعنی در هر حادثه و سانحه (طبیعی/اجتماعى) حاضر بودن.

این بهاى کمى نیست.

قیمت این کار، جان/آبرو/اعصاب و... چیزهایى زیادى است.

محمدعلی کریمی که در زمان زلزله بم استاندار کرمان بود و سى و شش هزار جسد روى دستش مانده بود را چند نفر در کشور مى شناسند؟

...

سیل گلستان آمده. ولى استاندار نیست. اما یادمان باشد، بسیاری سیل ها و زلزله ها آمد و استاندارهایى بودند و نامى از آنها نیست.

آنها که پاى جان ایستادند در این خاک، کم نبوده اند. این یادمان نرود. غائب ها را اگر بر می شمریم، یادى از حاضر ها هم بکنیم.

روح مرحوم امامى استاندار شاد باد.

دیدم جماعت پشت در اتاق معاون عمرانی نشسته اند و اگر قرار به دیدار باشد، احتمالا دو سه ساعتی باید نشست. بى خیال شدم. نسخه کتاب و پاراف را نزد مسئول دفتر گذاشتم و برگشتم تهران.

تلفن زدن به کارگاه ما، همیشه دردسر داشت. چهار خط تلفن بود و پیمانکاران متعدد. یک روز تلفن زنگ خورد. برداشتم با این ذهنیت که پیمانکار از شرکت سدید زنگ زده.

پشت خط صدایی با احترام و آهستگى گفت: سلام، من معاون عمرانی استاندارى قزوین هستم. #کتاب_زلزله را به دقت خوانده ام و از اینهمه اطلاعاتی که استاد #ژاپنى به زبان ساده در یک کتاب آورده، شگفت زده شده ام. پیشنهادی به ذهنم رسیده. اگر ما، گزیده ای ازین کتاب و عکسهایش را در قالب یک جزوه چندبرگى ساده تهیه و به هر شهروندى که پروانه ساختِ ساختمان می گیرد بدهیم، متوجه می شوند "کیفیت اجرا" چقدر کم هزینه ، ولی در زمان زلزله چقدر موثر است.

گفت: این جزوه را برایمان تهیه کنید تا من با شهرداری قزوین، ضمیمه کردنش به پروانه ساختمان را پیگیری کنم.

...

چند روز بعدش زلزله الموت آمد و صاحب آن صدا (که هرگز ندیدمش) به همراه #مسعود_امامى (استاندار) کشته شد.

بهاىِ استاندار بودن، یعنی در هر حادثه و سانحه (طبیعی/اجتماعى) حاضر بودن.

این بهاى کمى نیست.

قیمت این کار، جان/آبرو/اعصاب و... چیزهایى زیادى است.

محمدعلی کریمی که در زمان زلزله بم استاندار کرمان بود و سى و شش هزار جسد روى دستش مانده بود را چند نفر در کشور مى شناسند؟

...

سیل گلستان آمده. ولى استاندار نیست. اما یادمان باشد، بسیاری سیل ها و زلزله ها آمد و استاندارهایى بودند و نامى از آنها نیست.

آنها که پاى جان ایستادند در این خاک، کم نبوده اند. این یادمان نرود. غائب ها را اگر بر می شمریم، یادى از حاضر ها هم بکنیم.

روح مرحوم امامى استاندار شاد باد.

ماجرای استانداری که حین خدمت رسانی جان خود را از دست داد

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار