قیمت طلا، سکه و دلار امروز 17 اسفند 99

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

 

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۰۱۲,۸۰۰ (یک میلیون و دوازده هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۱۲,۸۰۰ -۲,۵۰۰ -۰.۲۵ 11:10
۱,۰۱۵,۳۰۰ -۳۶,۸۰۰ -۳.۶۳ روز قبل
۱,۰۵۲,۱۰۰ -۱۳,۶۰۰ -۱.۳ ۳ روز پیش

 

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

 

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۳۷۸,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و هفتاد و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

 

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

 

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۷۲۰ (بیست و چهار هزار و هفتصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۷۲۰ ۷۰ ۰.۲۸ 11:07
۲۴,۶۵۰ -۳۵۰ -۱.۴۲ روز قبل
۲۵,۰۰۰ -۳۵۰ -۱.۴ ۳ روز پیش

 

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

 

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۳۹ درصدی، از ۲۴,۱۳۰ (بیست و چهار هزار و یکصد و سی ) تومان به ۲۴,۰۳۸ (بیست و چهار هزار و سی و هشت ) تومان رسید.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۰۳۸ -۹۲ -۰.۳۹ 11:10
۲۴,۱۳۰ -۲۸۵ -۱.۱۹ روز قبل
۲۴,۴۱۵ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

 

یورو در بازار آزاد امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۲۹,۳۹۰ (بیست و نه هزار و سیصد و نود ) تومان ارزش گذاری شد.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۳۹۰ ۰ ۰ 10:27
۲۹,۳۹۰ -۳۶۲ -۱.۲۴ روز قبل
۲۹,۷۵۲ -۲۶۸ -۰.۹۱ ۲ روز پیش

 

 

قیمت پوند امروز

 

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۳۴,۱۴۲ (سی و چهار هزار و یکصد و چهل و دو ) تومان نرخ گذاری شد.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۱۴۲ ۰ ۰ 10:27
۳۴,۱۴۲ -۳۸۰ -۱.۱۲ روز قبل
۳۴,۵۲۲ -۳۶۵ -۱.۰۶ ۲ روز پیش

 

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

 

درهم امارات (حواله) امروز با کاهش ۰.۱۴ درصدی، از ۶,۸۶۰ (شش هزار و هشتصد و شصت ) تومان به ۶,۸۵۰ (شش هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید.

 

آخرین نرخ دلار کانادا

 

همچنین دلار کانادا بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۹,۴۷۵ (نوزده هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ) تومان معامله شد.

 

آخرین نرخ دلار استرالیا

 

دلار استرالیا در بازار داخلی هم ۱۹,۲۳۰ (نوزده هزار و دویست و سی ) تومان قیمت خورد.

 

آخرین نرخ سکه امامی

 

قیمت سکه امامی به 10,400,000 (ده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.48 درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۴۸ 11:07
۱۰,۳۵۰,۰۰۰ -۴۵۰,۰۰۰ -۴.۳۵ روز قبل
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۱.۳۹ ۳ روز پیش

 

 

قیمت نیم سکه امروز

 

نیم سکه، امروز به ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۶۷ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۰۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۱.۶۷ 11:08
۶,۱۰۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۲.۴۶ روز قبل
۶,۲۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۸ ۳ روز پیش

 

 

آخرین نرخ ربع سکه

 

ربع سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۳,۸۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

 

قیمت سکه گرمی امروز

 

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۲۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

 

لطفا مارا در شبکه های اجتماعی یاری کنید:

اینستاگرام تابناک سمنان
Email: semnantabnak@gmail.com
منبع: دنیای اقتصاد