قیمت طلا، سکه و دلار امروز 18 اسفند 99

قیمت اونس طلا امروز

 

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۰۷ (یک هزار و هفتصد و هفت ) رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۴۲ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۰۷ ۷ ۰.۴۲ 06:21
۱,۷۰۰ -۰.۰۶ ۲ روز پیش
۱,۷۰۱ -۱۲ -۰.۶۸ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

 

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۷۸ درصدی، از ۱,۰۲۰,۲۰۰ (یک میلیون و بیست هزار و دویست ) تومان به ۱,۰۲۸,۳۰۰ (یک میلیون و بیست و هشت هزار و سیصد ) تومان رسید.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۲۸,۳۰۰ ۸,۱۰۰ ۰.۷۸ 11:07
۱,۰۲۰,۲۰۰ ۴,۹۰۰ ۰.۴۸ روز قبل
۱,۰۱۵,۳۰۰ -۳۶,۸۰۰ -۳.۶۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

 

هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۷۸ درصدی، از ۴,۴۱۹,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و نوزده هزار) تومان به ۴,۴۵۴,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و پنجاه و چهار هزار) تومان رسید.

 

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

 

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۸۵۰ (بیست و چهار هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۸۵۰ ۲۰۰ ۰.۸ 11:05
۲۴,۶۵۰ ۰ ۰ روز قبل
۲۴,۶۵۰ -۳۵۰ -۱.۴۲ ۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

 

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۱.۹ درصدی، از ۲۳,۷۶۵ (بیست و سه هزار و هفتصد و شصت و پنج ) تومان به ۲۴,۲۲۷ (بیست و چهار هزار و دویست و بیست و هفت ) تومان رسید.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۲۲۷ ۴۶۲ ۱.۹ 11:10
۲۳,۷۶۵ -۳۶۵ -۱.۵۴ روز قبل
۲۴,۱۳۰ -۲۸۵ -۱.۱۹ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

 

یورو در بازار آزاد امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش ۲۹,۳۹۰ (بیست و نه هزار و سیصد و نود ) تومان نرخ گذاری شد.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۳۹۰ ۰ ۰ 10:00
۲۹,۳۹۰ ۰ ۰ روز قبل
۲۹,۳۹۰ -۳۶۲ -۱.۲۴ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

 

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۳۴,۱۴۲ (سی و چهار هزار و یکصد و چهل و دو ) تومان نرخ گذاری شد.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۱۴۲ ۰ ۰ 10:00
۳۴,۱۴۲ ۰ ۰ روز قبل
۳۴,۱۴۲ -۳۸۰ -۱.۱۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

 

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۰.۸۶ درصدی، از ۶,۸۴۰ (شش هزار و هشتصد و چهل ) تومان به ۶,۹۰۰ (شش هزار و نهصد ) تومان رسید.

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

 

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۳۰۰ (سه هزار و سیصد ) تومان معامله شد.

 

قیمت دلار کانادا امروز

 

دلار کانادا امروز بدون تغییر ۱۹,۴۷۵ (نوزده هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ) تومان شد.

 

آخرین نرخ دلار استرالیا

 

دلار استرالیا در بازار داخلی هم ۱۹,۴۱۰ (نوزده هزار و چهارصد و ده ) تومان قیمت خورد.

 

قیمت سکه امامی امروز

 

قیمت سکه امامی به 10,600,000 (ده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.94 درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۹۴ 11:05
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱.۴۲ روز قبل
۱۰,۳۵۰,۰۰۰ -۴۵۰,۰۰۰ -۴.۳۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

 

نیم سکه امروز با افزایش ۰.۸۱ درصدی، از ۶,۱۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد هزار) تومان به ۶,۱۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۱۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۸۱ 11:06
۶,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۶,۱۰۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۲.۴۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ سکه گرمی

 

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۲.۱۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان معامله شد.

 

لطفا مارا در شبکه های اجتماعی یاری کنید:

اینستاگرام تابناک سمنان
Email: semnantabnak@gmail.com
منبع: دنیای اقتصاد