برنامه آموزشي حوادث در كودكان به مناسبت هفته كودك در شهرستان سرخه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، شنبه 14 مهرماه به همت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه و به مناسبت بزرگداشت هفته کودک (14 الی 20 مهر) با شعار آینده ساختنی است؛ برنامه آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان توسط عبدوس کارشناس سلامت خانواده برای 60 نفر از والدین مهد کودک های تحت پوشش شهرستان در کانون پرورشی فکری کودکان برگزار شد.  
در این برنامه عبدوس سلامت خانواده در مورد حفظ سلامت و کاهش مرگ کودکان ناشی از حوادث مطالبی را بیان و در ادامه در خصوص مهمترین عوامل مسبب حوادث در کودکان، راه های ایجاد ایمنی و حفاظت از کودکان در مقابل حوادث خانگی و ترافیکی آموزش های لازم را ارایه نمود .