کسب دو رتبه ی کشوری در "اجرای طرح خوداتکایی مدارس شبانه روزی"" استان سمنان
به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش استان سمنان معاون آموزش متوسطه از کسب رتبه برتر کشور در "اجرای طرح خوداتکایی مدارس شبانه روزی" توسط دبیرستان شهدای دخانیات منطقه بیارجمند و کسب رتبه برگزیده  کشور توسط دبیرستان آیت ا.. غفاری شهرستان میامی در سطح کشور خبر داد.
حسین رشیدی ضمن تقدیر و تشکر از همکاری ادارات آموزش و پرورش تابعه و قدردانی از همراهی مدیران محترم مدارس افزودند: برنامه ریزی، حمایت و استمرار اجرای طرح های خوداتکایی در مدارس شبانه روزی در سال تحصیلی 98-1397 مورد تاکید می باشد و برگزاری نمایشگاه آثار و دستاوردهای اجرای طرح خوداتکایی موجب افزایش رونق آن و گسترش فرهنگ ارزش افزایی و ارزش آفرینی خواهد بود.
شایان ذکر است دبیرستان شهدای دخانیات منطقه بیارجمند در اجرای طرح "کشت قارچ دکمه ای" و دبیرستان آیت ا.. غفاری شهرستان میامی در اجرای طرح "کشت لوبیا" فعالیت دارند.