بازدید مدیریت آموزش وپرورش از بازارچه کاروفن آوری دبیرستان شهید اندرزگو شهرستان آرادان
به گزارش اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان آرادان ، حمید عربی مدیرآموزش و پرورش شهرستان آرادان در حاشیه این بازدید با تشکر از تلاش های همه همکاران  در جهت برگزاری این بازارچه  با اشاره به اهداف برگزاری این بازارچه ها گفت:
دانش آموزان در این بازاچه ها با نحوه خرید و فروش آشنا شده وکیفیت بخشی به دروس کاروفناوری ، توسعه روحیه پژوهش و نوآوری و شکوفایی استعداد ها و توانایی های دانش آموزان از اهداف برگزاری این بازارچه ها هست.