در اقدامی نوعدوستانه:
پرسنل مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان سمنان بخشی از حقوق خود را به سیل زدگان اختصاص دادند
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان سمنان در پی وقوع سیل در چندین استان و به بار آمدن خسارتهای ناشی از آن، پرسنل مدیریت درمان استان در اقدامی نوعدوستانه بخشی از حقوق خود را برای کمک به هموطنان سیل زده اختصاص دادند.
دکتر سیدمجتبی اکرم مدیر درمان تأمین اجتماعی سمنان در این خصوص گفت: با هماهنگی انجام شده مابین واحدهای شهرستانی و ستاد مدیریت و با استقبال شایسته پرسنل مبالغ اختصاص داده شده توسط همکاران از حقوق فروردین ماه آنان کسر و پس از تجمیع به حساب نهادهای ذیصلاح در امر کمک رسانی واریز خواهد شد. وی افزود: مشارکت ارزشمند پرسنل مدیریت درمان در این اقدام در حالی است که کمکهای نقدی و غیرنقدی دیگری نیز توسط همکاران گرامی به سایر نهادهای ذیربط انجام شده است. وی با اشاره به لزوم و اهمیت کمک همه جانبه به هموطنان عزیزمان در استانهای سیل زده اظهار امیدواری کرد با جمع آوری و اهدا این مبالغ بتوانیم یاری گر همنوعان خود در هنگام سختی ها بوده و تسکین بخش گوشه ای هرچند اندک از آلام و آسیب های ناشی از وقوع این بلای طبیعی باشیم.