برای اولین بار برگزار می شود
جشنواره الگوی برتر تدریس حوزه سوادآموزی
به گزارش تابناک سمنان ، اولین جشنواره الگوی برتر تدریس حوزه سوادآموزی برگزار خواهد شد.برگزاری این جشنواره علمی و مهارتی در راستای تقویت فرآیندهای آموزشی مورد استفاده در برنامه های سوادآموزی، بهبود و ارتقاء دانش شغلی و تخصصی آموزش دهندگان کلاس های سوادآموزی می باشد.
جشنواره براساس اهداف و مأموریت های حوزه سوادآموزی در سطح استان و با ارائه الگوی تدریس در یکی از 6 ماده درسی دوره های سوادآموزی و انتقال شامل: آموزش فارسی، ریاضی، قرآن، علوم تجربی، فرهنگ اسلامی و علوم اجتماعی اجرا می گردد.
گفتنی است کلیه آموزش دهندگان فعال در برنامه های سوادآموزی می توانند در این جشنواره شرکت کنند.
برای کسب اطلاع بیشتر به پرتال معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان مراجعه نمایید.