رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان شاهرود :
کشت گیاهان دارویی در ۵۲ هزار هکتار مراتع شاهرود انجام شد
به گزارش تابناک سمنان ،کشت این گیاهان بیشتر در مناطق کویری جنوب شهرستان نظیر طرود و خارتوران انجام‌شده است تا بتواند ضمن تثبیت خاک به پویایی اقتصاد این مناطق نیز کمک کند. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهرود بابیان اینکه مهم‌ترین گیاه کشت‌شده گونه وشق است، ابراز داشت: شیره گونه وشق (دوریما آمونیاکوم) توسط بهره‌برداران با اصول بسیار فنی بهره‌برداری استحصال و برای مصارف بهداشتی و درمانی و صنعتی استفاده می‌شود.
کشاورزیان بابیان اینکه سامانه‌های مرتعی چاه عروس، آهنگران، دلو، چاه گزی، دهنه حربی، خیرآباد سر طاقی و غیره زیر کشت گیاهان دارویی قرارگرفته است، تصریح کرد: خوشبختانه با توجه به شرایط مساعد بارندگی تجدید حیات و اقدامات بذرکاری بسیار موفقیت‌آمیز گزارش می‌شود.