راهپیمایی سیزده آبان استان سمنان به روایت تصویر

به گزارش تابناک سمنان: حضور پر شور اقشار مختلف مردم در راهپیمایی یوم الله سیزده آبان به روایت تصویر:

راهپیمایی سیزده آبان به روایت تصویر

 

راهپیمایی سیزده آبان به روایت تصویر

 

راهپیمایی سیزده آبان استان سمنان به روایت تصویر

راهپیمایی سیزده آبان استان سمنان به روایت تصویر

راهپیمایی سیزده آبان استان سمنان به روایت تصویر

راهپیمایی سیزده آبان استان سمنان به روایت تصویر