برچسب ها - مدیریت مصرف آّب
برچسب: مدیریت مصرف آّب
بازچرخانی آب خاکستری در راستای مدیریت مصرف آب
آب خاکستری یکی از راهکارهای اصلی مدیریت مصرف آب محسوب...
به عبارت بهتر برای سازگاری با کم آبی مدیریت مصرف... راهکارهای اصلی مدیریت مصرف آب محسوب می شود ...
کد خبر: ۷۹۵۰۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۶