برچسب ها - کیفیت پایین آرد های خریداری شده
برچسب: کیفیت پایین آرد های خریداری شده
وعده ای که عملی نشد...
قرار بود با آزاد سازی قیمت نان،کیفیت رقابتی شود
هستندودر عین حال ازخمیر شدن وکیفیت پایین آن شکایت می... ازطرفی هم سوختگی ودور ریززیادی دارد وعده های پوچ با... جامعه عدم کیفیت آن نارضایتی های زیادی را از سوی... قیمت نان بهبود و ارتقا کیفیت آن و کاستن از...
کد خبر: ۴۵۸۹۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲