راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه

مردم شهرهای مختلف استان سمنان امروز در حمایت از مردم غزه به خیابان‌ها آمدند و با سر دادن شعارهای مختلف و حمل پلاکارد و پرچم فلسطین انزجار خود را از جنایات رژیم منحوس صهیونیستی اعلام کردند.
کد خبر: ۱۱۳۸۵۸۴
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۸ 18 November 2023
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۱
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۲
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۳
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۴
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۵
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۶
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۷
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۸
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۹
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۱۰
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۱۱
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۱۲
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۱۳
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۱۴
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۱۵
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۱۶
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۱۷
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۱۸
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۱۹
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۲۰
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۲۱
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۲۲
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۲۳
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۲۴
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۲۵
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۲۶
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۲۷
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۲۸
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۲۹
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۳۰
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۳۱
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۳۲
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۳۳
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۳۴
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۳۵
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۳۶
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۳۷
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۳۸
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۳۹
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۴۰
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۴۱
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۴۲
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۴۳
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۴۴
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۴۵
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۴۶
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۴۷
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۴۸
راهپیمایی سمنانی‌ها در حمایت از مردم غزه۴۹
اشتراک گذاری
نظر شما
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار