به گزارش تابناک سمنان هزاران نفر از افرادی که قصد فرار ازافغانستان را داشتند روز چهارشنبه  به مرزهای این کشور با ایران و پاکستان هجوم آوردند.

یک مقام پاکستانی گفت: "تعداد زیادی از مردم منتظر باز شدن دروازه در طرف افغانستان هستند." شاهدان گفتند هزاران نفر نیز  در مرز با ایران تجمع کردند."

لطفا مارا در شبکه های اجتماعی یاری کنید:

اینستاگرام تابناک سمنان
Email: semnantabnak@gmail.com
منبع: ایلنا